Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı
Adı/Unvanı : Flight Number Tasarım ve Tekstil Ürünleri Ltd. Şti.

Adresi : Esentepe, Kolektif House, Talatpaşa Cd.

No: 5/1, 34394 Şişli/İstanbul

Telefon :
Email :
1.2. Alıcı
Adı-Soyadı/T.C. Kimlik Numarası :
Adresi :
Telefon :
E-mail :

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.flightnumber.co internet
sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti
belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması
Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince
tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu
malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat
koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.flightnumber.co sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen
sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış
bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti
aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak
zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru
olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı
ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul beyan ve
taahhüt eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle
örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit
ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden
ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle
dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi
beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki
tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
Alınan Ürün /Ürünler
Adı, Ürün Kodu : … Adet
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon Numarası :
Teslimat Adresi :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Kimlik Numarası :
Kargo Ücreti : … -TL

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan …/.../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların
kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de
sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine
getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar,
mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el
koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.)
olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa
durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.
Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden
dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30
(otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih
hakkı doğmuş olacaktır.

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere
Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir
haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.flightnumber.co adresinden alışveriş
yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır.

Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk
yüklenemeyecektir.
Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.flightnumber.co
sorumlu değildir. Buna istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan
veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya
çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı
olarak alıcı satıcıdan hak iddiasında bulunamaz.
Sözleşmede belirtilen www.flightnumber.co adresinden kredi kartı (Visa, MasterCard ,vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta
içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı,
siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da
havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya
da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme
yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerinegetirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve
sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt
eder.Alıcı, www.flightnumber.co internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres,
telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil
olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu
mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl
kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda
açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri
elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.
Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının, ürün
kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların
olduğu www.flightnumber.co sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup
bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve
ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi
kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam
taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu
üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden
önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden
sevkiyat yapılmaz.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek
problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya
birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi
istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı
hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına
ulaştığının belirlendiği andır.
İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin
anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık ve
anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede ve
fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da teslime engel diğer
engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.
Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı
hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa
onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek
sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve
manevi zarar talebi olmayacaktır.

Ödeme:
www.flightnumber.co adresinde, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak
istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.
Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya
ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde Satıcı’ya
göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya aittir.
Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve
temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan
mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve
ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü
Sevkiyat:

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu
kargo Şirketine verilir.
Teslimat:
Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim edilecektir.
Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin
kurulmasından itibaren 30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri
taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün uzatılabilir.
Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı olarak
gönderilir.
Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki
yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi
durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı
satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa
teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir. Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine
info@flightnumber.co  e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak Kargo
Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi paketin hasarlı
olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini
kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkı alıcıda
vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo Şirketinin görevini tam
olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise,
durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en kısa zamanda satıcı Müşteri
Hizmetlerine bildirilmelidir.

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü
Ürün İade:
Alıcı malı teslim aldıktan sonra yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe
göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. 385
sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için
alıcının mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt kısmındaki iade
bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra imzalayarak bir nüshasını
ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da uhdesinde tutması
gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği günden itibaren
başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli satıcı tarafından
karşılanacaktır.
Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan
mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.
Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren faturanın
ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on dört gün içerisinde almış
olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.
Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin
varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer azalması veya
iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa satıcıya malın
değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.
Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 7 gündür. Bu süre içerisinde,
Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi kabul
edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma, tahrip,
yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün alıcıya teslim
edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün iade
olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden sonra
ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı yapan Kargo
şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş bu sözleşmede
belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri ödemesi de alıcı
kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi
Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın
tasarrufundadır.
Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu
şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka
alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin tamamını
tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların alıcının
kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların mağdur duruma
düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına
Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları,
eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade
yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten
sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut
borçlarından düşmüş olacaktır.
Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu
sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade
işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü
olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak
ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde
ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her türlü
üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2 yıl garantilidir: Satıcının
garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için
geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli
olacaktır.

Madde 11- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya
bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.
Aşağıda belirtilen istisnai hallerde Satıcı, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında
kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu istisnai haller sınırlı sayıda
olmak üzere;

• Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite
tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği
zorunluluklara uymak,
• Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği Web Sitesi sözleşmelerinin ve diğer
sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak
amacıyla,
• Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya
soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
•  Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli
olduğu hallerdir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi
sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır
ve provizyon sonrası sistemden silinir.
Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından
standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı dönemlerde
kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri alıcıya onayı
sonrasında gönderilebilir.

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem
Heyetleri ile İstanbul Anadolu Adliyesi Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş
sayılır. …/…/….